Pilotuddannelse

Flyveskolen GA Flight Training ATO er en del af Hangar9.

Pilotuddannelser i flyveskolen er godkendt af Trafikstyrelsen.

Privat pilot fly PPL(A) og LAPL(A)

PRAKTISK INFORMATION

Der findes to typer private pilot certifikater til flyvemaskine.

 • Private pilot license PPL(A)
 • Light private pilot license LAPL(A)

LAPL(A) indeholder nogle enkelte begrænsninger i forhold til PPL(A)

Begge disse certifikater kan erhverves hos GA Flight Training.

Et privatflyvercertifikat giver ret til at flyve med ikke betalende passagerer. Man må altså ikke modtage betaling for flyvningen. Man må derimod godt flyve for sit firma, hvis man ikke modtager betaling for at have udført flyvningen. Et privatflyver certifikat giver også ret til at flyve i udlandet.

Man kan begynde sin praktiske flyvning, når man ønsker, men tidligst foretage den første soloflyvning under uddannelsen, når man er fyldt 16 år. Man skal tillige have erhvervet N-beg radiobevis, så man kan kommunikere korrekt med de nationale ATC (Air Traffic Control) enheder.

Man skal være fyldt 17 år for at få udstedt et privatflyver certifikat.

Privat pilot helikopter PPL(H)

PRAKTISK INFORMATION

Helikopter uddannelsen foregår i Helischool og primært på Kolding eller Roskilde Lufthavn.

Der tilbydes primært uddannelse på skolens egen Robinson R44 helikopter, men også Guimbal Cabri og Robinson R22 er mulig.

Et privatflyvercertifikat PPL(H) giver ret til at flyve med ikke betalende passagerer. Man må altså ikke modtage betaling for flyvningen. Man må derimod godt flyve for sit firma, hvis man ikke modtager betaling for at have udført flyvningen. Et privatflyver certifikat giver også ret til at flyve i udlandet.

Der kan bygges videre på certifikatet med f.eks. natflyvnings rettighed, instrumentflyvning (flyvning i dårligt vejr),  omskoling til andre og mer avancerede helikoptere.

Man kan begynde sin praktiske flyvning, når man ønsker, men tidligst foretage den første soloflyvning under uddannelsen, når man er fyldt 16 år. Man skal tillige have erhvervet N-beg radiobevis, så man kan kommunikere korrekt med de nationale ATC (Air Traffic Control) enheder.

Man skal være fyldt 17 år for at få udstedt et privatflyver certifikat helikopter.

Erhvervspilot CPL(A)

PRAKTISK INFORMATION

Et Commercial Pilote Licence CPL - eller erhvervs certifikat -
er første trin mod en proffessionel karriere som pilot.

Hos Hangar9 tilbyder vi modular uddanelse til CPL, dvs. denne bygges ovenpå et PPL certifikat.

For at kunne starte på CPL uddannelsen skal du opfylde følgende krav

 • PPL(A) udstedt i henhold til ICAO Annex 1
 • mindst 150 timer total flyvetid
 • bestået EASA CPL(A) teori eller EASA ATPL(A) teori

Endvidere skal du have opnået en samlet flyvetid på mininum 200 timer og visse krav til navigations flyvninger inden du kan gå til den praktiske prøve.

 • Af de krævede 200 timer kan 30 være udført med PPL(H).
 • Af de krævede 200 timer kan 100 være udført med CPL(H).
 • Af de krævede 200 timer kan 30 være udført med Touring Motor Glider eller svævefly

Afhængig af hvillke rettigheder du i forvejen har på dit PPL er der følgende krav til skoleflyvning:

 • Hvis du har PPL :            min. 30 timer, heraf 5 timer nat og 10 timer IR
 • Hvis du har PPL+NQ:      min 25 timer, heraf 10 timer IR.
 • Hvis du har PPL+NQ+IR: min 15 timer.

Radiobevis N-BEG

For at kommunikere på radio skal du være i besiddelse af et radiobevis.

Afhængig af hvilken flyvning man udfører er der behov for et af følgende 3 radiobeviser:

N-BEG:  "Nationalt begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist" anvendes til VFR flyvning i dansk luftrum og på dansk sprog.
BEG: "Begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist" giver ret til at kommunikere på engelsk i forbindelse med VFR flyvning
GEN: "Generelt certifikat som luftfartsradiotelefonist" giver ret til engelsk redio korrespondance i forbindelse med IFR flyvning.

Vi opretter kursus efter behov, ring og hør nærmere.

Instrumentbevis IR

PRAKTISK INFORMATION

Intrument Rating (IR) giver ret til at flyve under IFR (Instrument Flight Rules), dvs. i mere marginale vejrforhold og uden jordsigt.

Der findes flere varianter af IR rettigheden og muligheden for at erhverve denne. Ring og spørg for mere info.

Hos Hangar9 tilbyder vi praktisk uddannelse til IR, dvs. denne bygges ovenpå et PPL certifikat

Vi tilbyder ikke teori til IR men henviser gerne til skoler der tilbyder dette.

For at kunne påbegynde den praktiske uddannelse til IR(A)SE skal du:

 • have et Medical Class 1 eller et Medical Certificate med et Audiogram som opfylder klasse 1.
 • være indehaver af  PPL(A) eller CPL(A), begge certifikater med tilknyttet Nat Rettighed.
 • du skal have fløjet mindst 50 timer "cross country" som PIC på flyvemaskine e
 • have et gyldigt Generelt radio certifikat (GEN) med gyldig sprogpåtegning.
 • have gyldig SEPL(A) rettighed.
 • have gennemgået den krævede teoretiske undervisning og bestået de tilhørende teoretiske prøver.

Multi engine (ME)

For at flyve med 2 eller flere motorer kræves Multi Engine Class Rating, også kaldet ME-CR.

Forudsætninger for at kunne påbegynde ME-CR-skoling: mindst 70 timer som PIC på flyvemaskine.

Kravet til skoleflyvning ME-CR: min 6 timer; (den praktiske prøve kan kombineres med prøve til ME-IR)

Skolefly: Hangar9 tilbyder ME skoling på Partenavia P68 eller evt elevens eget fly efter aftale

Instruktørbevis (FI)

Instruktør uddannelsen kan bygges ovenpå enten et PPL eller CPL.

For at uddanne til LAPL kan du nøjes med PPL teori, ellers kræves CPL(A) teori, og endvidere skal du have opnået en total flyvetid på 200 timer, hvoraf 150 skal være som PIC. Indeholdt i denne flyvetid skal der være en navigationstur med samlet længde på mindst 300 NM og to udelandinger.

Før du kan starte på uddanelse til flyveinstruktør skal det vurderes om du er egnet til dette ved aflæggelse af en Pre-entry test".

Den praktiske uddannelse omfatter 30 timer, som afsluttes med en prøve der aflægges overfor en kontrollant, som er godkendt hertil af Trafikstyrelsen.

Proficiency check

Vi tilbyder differences training, halehjuls omskoling, aerobatic med mere

Endvidere omskoling til fly med optrækkeligt understel, halehjul, stilbar propel (constant speed prop) eller turbolader.

Ring og spørg for detaljer.

Prisliste

Vejledende prisliste gældende til 1. april 2019

alle priser inkl moms hvis ikke andet anført

BeskrivelsePris
PPL(A) Teori  (også til LAPL(A) og Ultralet)
Klasseundervisning 105 timer og selvstudie - i alt (minimum 5 elever på holdet)8.000 kr.
Undervisningsmaterialer - ca.2.900 kr.
Prøvegebyr til Trafik og Byggestyrelsen (706 kr. pr. prøve) - 8 stk5.648 kr.
I alt ca16.548 kr.
PPL(H) Teori
Klasseundervisning 105 timer og selvstudie - i alt12.500 kr.
Undervisningsmaterialer - ca.3.500 kr.
Prøvegebyr til Trafik og Byggestyrelsen (706 kr. pr. prøve) - 8 stk5.648 kr.
I alt ca21.648 kr.
Radiobevis (N-BEG) dansk
Klasseundervisning 12 timer og selvstudie - i alt (minimum 4 elever på holdet)2.600 kr.
Undervisningsmaterialer - ca300 kr.
Prøvegebyr til Trafik og Byggestyrelsen (*)708 kr.
I alt ca3.608 kr.
Til PPL(A) PPL(H) og LAPL(A) skal du derudover regne med følgende udgifter:
Lægeundersøgelse + 1. gangs udstedelse af medical certificate (anslået - priser svinger meget)2.500 kr.
Flyvekort (ICAO Danmark)229 kr.
Logbog250 kr.
Diverse pilotgrej - pintoboard - osv500 kr.
I alt ca3.479 kr.
Flyvemaskine
PPL(A) praktisk uddannelse
Oprettelse i skolens uddannelseslog (gælder 10 mdr)500 kr.
I alt 45 timer skoleflyvning på Grob G115 inklusiv instruktør (1850.-/bloktime) (**)83.250 kr.
Landingsgebyrer  (40 kr/landing på EKVD, øvrige flyvepladser efter regning)5.000 kr.
Leje af fly til flyveprøve1.600 kr.
Prøvegebyr (ved DMU kontrollant) (***)2.100 kr.
Udstedelse af certifikat (Trafik og Byggestyrelsen)972 kr.
I alt ca (praktisk uddannelse)93.422 kr.
Total til PPL(A) uddannelse (teori, radiobevis og praktisk uddannelse)113.578 kr.
LAPL(A) praktisk uddannelse
Oprettelse i skolens uddannelseslog (gælder 10 mdr)500 kr.
I alt 30 timer skoleflyvning på Grob G115 inklusiv instruktør (1850.-/bloktime) (**)55.500 kr
Landingsgebyrer  (40 kr/landing på EKVD, øvrige flyvepladser efter regning)4.500 kr.
Leje af fly til flyveprøve1.600 kr.
Prøvegebyr (ved DMU kontrollant) (***)2.100 kr.
Udstedelse af certifikat (Trafik og Byggestyrelsen)972 kr.
I alt ca (praktisk uddannelse)65.172 kr.
Total til LAPL(A) uddannelse (teori, radiobevis og praktisk uddannelse)85.328 kr.
PPL(A) Night Qualification (NQ)
Uddannelsen foregår fra Kolding Lufthavn (EKVD) på Grob115 og giver ret til at flyve om natten under visuelle vejrforhold.
Oprettelse i skolens uddannelseslog500 kr.
I alt 5 timer skoleflyvning på Grob G115 inklusiv instruktør (1850.-/bloktime) (**)9250 kr.
Landingsgebyrer  (40 kr/landing på EKVD, øvrige flyvepladser efter regning)800 kr.
Op til 5 timers teori1.875 kr.
** miminumskrav - dette afhænger af den enkelte elev
Øvrige priser
Instruktør ved skoleflyvning på eget fly til LAPL(A) eller PPL(A) (pr bloktime)650 kr.
Helikopter
PPL(H) praktisk uddannelse
Oprettelse i skolens uddannelseslog (gælder 10 mdr)500 kr.
Leje af helikopter til flyveprøveAfhænger af type
Prøvegebyr (ved DMU kontrollant) (***)2.100 kr.
Udstedelse af certifikat (Trafik og Byggestyrelsen)972 kr.
I alt 45 timer (**) skoleflyvning på helikopter inklusiv instruktør:
Robinson R22  (3000.- kr + moms)168.750 kr.
Guimbal Cabri  G2 (3500,. kr + moms)196.875 kr.
Robinson R44 (4000.- kr + moms)225.000 kr.
Prøvelektion PPL(A) PPL(H) eller LAPL(A)
Prøvelektionen giver en introduktion til uddannelsen. Man prøver at styre flyet eller helikopteren og får demonstreret nogle af de elementer der indgår i den praktiske uddannelse. Lektionen kan senere indgå som en del af uddannelsen hvis man beslutter at begynde på dette.
Flyvningen afregnes direkte med skolen eller instruktører i forbindelse med flyvningen og kræver ikke yderligere forudsætninger end et normalt helbred og at vægtgrænserne for flyet overholdes.
Prøvelektion på ca 30 min i luften med Instruktør i Grob G115  (flyvemaskine)1200 kr.
Prøvelektion på ca 30 min i luften med Instruktør i Robinson R44 (helikopter)3.999 kr.